Jak vzniklo páteční spolčo


Na začátku všeho byl rozhovor s Jirkou. Jirka už delší dobu plánoval, že založí nějaké společenství v rámci Zrychli. Jelikož se to ale stále odsouvalo až ta myšlenka téměř zapadla, usoudili jsme, že o to asi nebude velký zájem. Pak jsme si vzpomněla na ranní chvály, která jsme měla na táboře Tondy Malacha a napadlo mě, že by bylo fajn, kdyby to mohlo pokračovat i přes školní rok. Jirka souhlasil, a tak jsme pozvali všechny děti z tábora a v pátek 14.9.2007 se nás v klubovně Spomal sešlo téměř dvacet.
A tak spolčo pokračovalo každý pátek, kdy jsme se v 18 hod. ve Spomalu scházeli ke zpěvu, k modlitbám, k poslechu vážného programu, ke hrám a k popovídání s kamarády. Ve vážném programu jsme se střídali s Jirkou a když jsem nemohla přijet, poslala jsme text Janičce, která ho tam přečetla. Takže jsme vlastně byli 3 vedoucí. Začal k nám také chodit Honza a Jarda a tak nějak spontánně se začali zapojovat do paragramu a vedení spolča, také se z nich stali také vedoucí. Pak nastal problém s tím, že bylo těžké chystat program pro děti ve věku 6-18 let, a tak jsme se rozhodli vážnou část rozdělit na mladší a starší. Jedni sedávali v klubovně a druhá půlka vedle v chodbičce. Nejprve jsme ale museli najít někoho, kdo by vedl mladší děti a paní Milotová nám doporučila paní Jurkovou. Nakonec se ale tohoto úkolu ujala Katka, a tak už nás vedoucích bylo šest.

Naďa

Duchovní obnova

Začalo to vlastně "zlobivými křesly." Kdo si na ně sedl, vyrušoval, nehledě na to, že sám byl vedoucím. Když to slyšel náš táta (Luděk), rozhodl se rázně zakročit.Přišel tedy jednou na poradu a udělal pořádek v našich řadách. Zároveň se nás zeptal, zda jsme prošli nějakou přípravou, např. duchovní obnovou. Když zjistil, že ne a že bychom o ni měli zájem, povolal si na pomoc ještě Petra a Lídu a připravili nám duchovní obnovu, která trvala 14 týdnu. Scházeli jsme se po spolču v půl osmé a členové seminárního týmu ( Luděk, Petr a Lída) se střídali ve vyučování o Boží lásce, o vnitřních zraněních, o nebezpečí okultismu, o přijetí Ducha svatého a dalších tématech. Pak jsme o tom společně diskutovali a vzájemně se za sebe modlili. Byli jsme jako jedna rodina. V týdnu bylo naším úkolem každý den přečíst daný úryvek z Bible a rozjímat nad ním v modlitbě. Během duchovní obnovy jsme také měli dvě soukromé bohoslužby a celé to završila slavnostní bohoslužba rozeslání. Asi v polovině obnovy se k nám přidal Martin a dokončil ji s námi. A tak jsme ho přijali i jako sedmého vedoucího.

Naďa

Úvodní prohlášení

Věřím, že toto společenství vzniklo z Boží vůle a neustále ohromeni sledujeme, jak mu Bůh žehná. Chceme, aby skutečným hlavním vedoucím byl sám Bůh, vždyť je psáno: " Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný" (Žalm 127,1).
Svou činností ve spolču chceme sloužit Bohu a dětem podle slova: ,,I vy máte jeden druhému nohy umývat." (Jan 13,14) a také: ,,Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem." (Mt 20,26).
Naším cílem je přiblížit děti Bohu a předat jim živou víru, o kterou se chceme sami snažit a vzájemně se v tom podporovat.
Chceme vytrvat, i když se bude zdát, že se nám nedaří, vždyť Bůh slíbil, že "ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet." (Žalm 126,5).
Kéž nám Bůh dává svého svatého Ducha v hojnosti na pomoc.

Naďa

Hymna

Ref: Co však Bůh dopouští -
vykvést oáze na poušti.
To nám Bůh dopřává -
vytrysknout pramen nechává.
 
1. Kde je vodě amen, všude samý kámen,
Bůh nechá vytrysknout i ze skály pramen.
Říká těm, kdo žízní: "Všichni pojďte ke mně,
dám vám živou vodu, není z téhle země."
 
2. Živá voda to je láska, pokoj, radost,
Duch svatý nás čeká, nabízí všem hojnost.
A když do nás Ježíš tyhle dary vloží,
celý svět tak pozná, že jsme děti Boží.
 
3. Tahle živá voda umí zvláštní věci,
napiješ se jednou, stačí ti navěky.
Pramenem se stane uvnitř tvého nitra,
světu, který žízní, dej napít hned zítra!

 

Vyhledávání