Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem

21.04.2011 12:46

Dopolední skupinky

 
1/ Eucharistie a její hudební součást
Mons. Mgr. Jiří Mikulášek a Mag.Art. Ondřej Múčka


Pro ty z vás, kteří se hlouběji zajímáte o současnou tvář liturgie a možná se ptáte proč je utvořená právě tak a ne jinak, je připravena přednáška o vývoji slavení mše svaté od prvních staletí církve až do dnešních dnů společně s vývojem její hudební složky. Budete mít tak možnost si leccos nejasného vyjasnit, rozjasnit, zjasnit, ujasnit...Přednáška byla součástí kurzu Školy chval.


2/ O Bibli
ThLic. Stanislav Pacner, Th.D.


Co slovo „Bible“ znamená? Kdy a kde Bible vznikla, jaké jsou její nejstarší a nejmladší texty? V jakém prostředí biblické knihy vznikaly a jak se předávaly? V jakých jazycích byla vlastně Bible napsána? Jak se biblické texty uchovávaly a předávaly? Vše bude doprovázeno prezentací a konkrétními ukázkami.


3/ Rok na indickém venkově
MUDr. Marie a Ing. Karel Dvořákovi


Co může vést mladého člověka k rozhodnutí vyrazit na rok do neznáma? Jaký je život v hliněné chýši s osmi sourozenci a miskou rýže třikrát denně? Proč se indický puberťák nesmí zamilovat? Kdo chce znát odpovědi, ať přijde! 


4/ Devatenáctiletá blahoslavená Chiara Luce Badono
mladí z hnutí fokoláre


Mladá, krásná, plná životního elánu a energie na rozdávání, obyčejná dívka a přesto blahoslavená.
Chiara Luce Badano – světlo, které září i přes nemoc a bolest, může být vzorem svatosti i pro tebe.


5/ Reklama v našem životě - workshop
Mgr. Marie Kučerová


 Podíváme se na to, jak na nás působí reklama, jaké jsou její cíle, funkce, účinky, jak s námi manipuluje, jaký má vliv na člověka, ale i jak ji můžeme hodnotit, jak získáme kritický odstup... Budeme hodnotit a učit se číst reklamu podle určitých kritérií, např. síla obrazu, emoce, sexuální apely, barvy apod. Zaměříme se také na podprahovou reklamu.


6/ Křesťanství a etika v kontextu zdravotnictví
Prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.


Zdravotnická etika je oblastí, v níž je možno teologické, filozofické i odborné otázky  ústrojně propojovat a přispívat tím  k prohloubení vlastního duchovního života. Témata: pravda o člověku a jeho důstojnosti; úcta k lidskému životu od jeho početí do přirozené smrti;  principy křesťanské etiky; konkrétní současná problematika: eutanazie, embryo = výzkumný materiál?


7/ Nejlepší smlouva mého života
Mgr. Josef Maincl, moderátor farního týmu Milonice

Je křest opravdu tou nejlepší smlouvou mého života?
Přijměte pozvání k zamyšlení nad dějinami křestního obřadu a významem křtu v našem životě.

8/  Směrem k Milosrdnému
otcové pallotini: P. Mgr. Tomasz Kazaňski, SAC a P. Mgr. Slavomír Peklanský, SAC;


Pokud Tě zajímá téma Božího milosrdenství, jsi zvědavý, jak vypadá pěší putování, nebo jsi na pěší pouti byl, přijď na prezentaci a povídání o Pěší pouti k Božímu milosrdenství, která se v České republice koná už 3 rokem. 
od 16 let

9/ Za panenství se nemusíš stydět
MUDr.Ilona Burdová


Nejen o hodnotě panenství, ale i o vztazích, sebepoznání a sebepřijetí. Povíme si, jak najít toho pravého (tu pravou ?). Co můžeme udělat už teď, abychom jednou mohli žít v hezkém manželství. Rizika plynoucí z příliš brzkého zahájení sexuálního života (nechtěná těhotenství, potraty, pohlavně přenosné nemoci, nezralé a komplikované vztahy).
Beseda pro mládež ve věku 13-18 let.     


10/ LABYRINTEM SVĚTA K PRAMENI ŽIVOTA
řeholníci a řeholnice


Bude to o cestě mladého člověka, do něhož bylo v dětství zaseto semeno Života, o jeho boji a hledání, až po setkání s Ježíšem a rozhodnutí jít cestou života s Ním.
 

11/ Vztahy, chození


12/ Umíte se (správně) rozhodovat?
sr. Marie Novotná a sr. Marie Vernerová ze Společnosti sester Ježíšových.


Každý musí ve svém životě dělat mnohá rozhodnutí – v každodenních situacích i na životních křižovatkách. Je pro vás těžké se rozhodnout? Nebo se rozhodujete ukvapeně? S obojím se dá něco dělat. Krása i náročnost pokladů ignaciánské spirituality napoví, jak konat volbu ve vztahu k Bohu.


13/ Mladí lidé z Komunity Sant´Egidio a jejich služba pro chudé


Potkáváš chudé kolem sebe a nevíš, co s tím? Zajímá Tě, jak se dá žít evangelium? Posláním mladých lidí z komunity je služba lidem žijícím „na okraji společnosti“. Na celosvětové úrovni se věnuje službě starým a postiženým; v neposlední řadě se zasazuje o mezináboženský dialog a pomoc zemím tzv. třetího světa.
Věk 17. – 99. let

14/ Manželé Kánští
Vztahy15/ Prof. PhDr. Vladimír Smékal

16/ Skupinka pro nejmladší
Zpět

Vyhledávání