Týden modliteb za mládež

30.03.2010 10:09

 

21. - 28. 3. 2010

Prosíme věnujte jeden týden modlitbě za mládež.

Cíle tohoto týdne jsou tři:

-     doprovázení aktivit mládeže a aktivit pro mládež společnou modlitbou, protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“,

-     má pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí živého společenství církve,

-     naše farní společenství mohou v tomto týdnu více vnímat krásu i náročnost tohoto životního období, mohou se zamýšlet jaké je opravdu místo mladých lidí a jak je možno je konkrétně podpořit.

 

V příloze (na webových stránkách www.brno.signaly.cz) naleznete text Týdne modliteb za mládež: text z Písma svatého, texty z promluv Benedikta XVI., podnět k zamyšlení a návrh osobního úkolu, a přímluvy na každý den týdne od 21.3. do 28.3. 2010.

Modlitba za mládež je určena k modlitbě ve farním společenství (např. přede mší svatou), zároveň je však možno ji dát nemocným a starším lidem, aby ji zařadili do svých denních modliteb.

Zamyšlení a úkoly pro jednotlivce jsou jen základní pomůckou sloužící k tomu, aby v životě nezůstalo jen u slov, nýbrž aby se slova modlitby přelévala do života a naopak.

Přímluvy jsou určeny pro užití při mši svaté ve farním společenství, ale také k osobní modlitbě.

Zkuste se ve farnosti scházet ke společné modlitbě (zvláště mladých) každý den ve stejnou dobu.

Zpět

Vyhledávání