Celostátní setkání

15.09.2012 12:55

14. - 19. 8. 2012 Žďár nad Sázavou

Motto setkání: “Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj…” (Gal 5,22)

Pro koho: Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve společenství věřících lidí a setkat se se svými biskupy. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice, spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s DCM Brno). Mladší 18ti let musí mít svými rodiči či zákonným zástupcem vyplněnou “Kartu mladších”.

Co Tě čeká: Pestrý program, smysluplně strávený čas, možnost seznámit se s novými lidmi, katecheze a setkání s biskupy, zajímavé přednášky, diskusní skupiny, mše svaté, kulturní a duchovní program, výtvarné dílny, sport atd.

Cena: 1100,- Kč (účastnický poplatek s ubytováním a stravou)

Sleva při zaplacení do konce května: 950,-Kč (účastnický poplatek s ubytováním a stravou)

Ceny jsou dotované, protože skutečné náklady na účastníka jsou 1650 Kč.

Nechceme, aby finanční potíže byly hlavním důvodem neúčasti. V případě finančních potíží se na nás obrať. Budeme s Tebou hledat řešení.

Přihláška: Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku https://signaly.bluepro.cz/prihlaska/ do 31. července.

Pokud chceš být součástí některého z přípravných týmů – doporučujeme vyplnit přihlášky, co nejdřív. DCM Brno má na starosti dvě skupinky – pořadatelskou a stravovací, kde uvítáme pomoc schopných lidiček, kteří jsou ochotni obětovat část programu a posloužit ostatním mladým. Cena pro členy přípravného týmu je zvýhodněná na 500,- Kč.

Zpět

Vyhledávání